Včlanitev v Društvo očetov Slovenije

Društvo očetov si prizadeva vključiti čim več deležnikov problematike očetovstva v razpadlih zvezah. Želimo biti množično društvo, tako da imamo široko bazo in da smo reprezentativni.  V naš krog želimo vključiti tudi naše (starejše) otroke in sedanje partnerje ter širše družine, zato smo oblikovali tri tipe članstva:

Tipi članstva

Aktivni član
Član
Podporni član
Oče v razpadli zvezi? DA, mladol.  otroka DA DA ali NE
Dobi pomoč Društva DA NE NE
Dostop do Forumov & Splet DA DA DA
Sodelovanje pri aktivnostih DA, prosimo DA, prosimo DA, prosimo
Vabljen na Zbor članov DA DA DA
Glasuje na Zboru članov DA DA NE
Lahko kandidira za UO ali druge funkcije DA DA DA
Članarina 49€ 19€ 9€ 5€
Tipičen član Oče s težavami Oče s preteklimi težavami Otrok, novi partner, družinski člani


Pristopna izjava za včlanitev v Društvo očetov Slovenije. S podpisom pristopne izjave potrjujete, da se strinjate s Statutom Društva ter sprejemate njegova pravila.

  Naslov


  Naslov: Smetanova 86, 2000 Maribor

  Email: oce@ocetje.si

  Business Hours


  Monday - Friday 9am to 5pm

  Saturday - 9am to 2pm

  Sunday - Closed